Anunturi

Lucrari de investitii finalizate in comuna Mogosesti Siret in perioada 2009 - 2011:

- alimentare cu apa in sistem centralizat in satele comunei Mogosesti Siret - retea de distributie 35 km - investitie finalizata in anul 2009

- lucrari de pavare trotuare si alei in comuna Mogosesti Siret - lucrari finalizate in proportie de 80%

- Inlocuire sistem clasic de incalzire cu pompe de caldura sol-apa si panouri solare pentru preparare apa calda , menajera la gradinita Mogosesti Siret, Scoala generala cu clasele I- VIII Mogosesti Siret , Scoala generala cu clasele I- VIII Muncelu de Sus .- investitie finalizata in anul 2011

 

Trezoreria Pascani, comunicarea Nr. 661/28.07.2011 cu privire la Executia bugetelor locale

Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale, pentru trimestrul al II lea a.c., stabiliti pe baza informatiilor furnizate de catre Primaria Mogosesti-Siret, precum si potrivit conturilor de executie emise de catre Trezoreria Operativa a Municipiului Pascani.
descarca comunicare (PDF)

 

Anunt Nr1

Se comunica prin prezenta, decizie nr. 1059 din 07-04-2006 emisa de organele fiscale ale Comunei Mogosesti-Siret numitului Buzenchi Vasile, ultimul domiciliu cunoscut in Comuna Mogosesti-Siret, Sat Muncelu de Sus, judetul Iasi in contractul de concesionare nr. 51 pe care acesta l-a incheiat cu Primaria Comunei Mogosesti-Siret, reprezentant obligatii financiare si fiscale.

 

Anunt Nr2

Se comunica prin prezenta somatie nr.2423 din 04.09.2006 impreuna cu titlul executoriu nr.2424 din 04.09.2006, pentru debite datorate Primariei Comunei Mogosesti-Siret, reprezentand impozite pe cladiri si impozite pe teren in dosarul de executare silita nr.1318/2006 numitului CIOBANU P MIHAI domiciliat in municipiul Suceava, judetul Suceava, Str. Grigore Vindereu, nr.9, emise de catre organele fiscale ale Primariei Comunei Mogosesti-Siret.